Nyhetsuppdateringar

Prenumerera på våra nyheter. Fyll i din e-post nedan.

 • Infektionsveckan - 2016

  Tack för Infektionsveckan i Östersund 2015, nu siktar vi på Helsingborg 2016!

  Följande östersundlänkar finns ännu att läsa här. Snart kommer det att raderas i den här spalten men det finns alltid kvar under länken Infektionsveckan till vänster.

  Program
  Föreläsningar från Vårmötet 2015
  Godkända abstrakt 2015 hittar du här

 • Fallseminarium på Villa Aske i Bro 4-5 februari 2016

  Svenska Infektionsläkarföreningens Specialistutbildningskommitté (SPUK) inbjuder ST-läkare i infektionssjukdomar till utbildning som baseras på autentiska fall. Den 4-5 februari ordnas ett seminarium för 18 deltagare. Fallen presenteras med s.k. case-metodik och utbildningen skall ses som ett komplement till SK-kurser. I checklistan rekommenderas att man bör delta i minst ett fallseminarium under sin ST.

  För mer information, klicka här!

 • Infektionsläkarföreningens vårutbildning i Båstad 4-6 april 2016

  Vårens fortbildning är en upprepning av förra årets mycket uppskattade kurs. Den hålls på Hotell Skansen i Båstad som ligger vackert vid havet.

  Information om utbildningen hitter du här!
  Anmälningsblanketten hittar du här! 

 • 32nd Annual meeting of NSCMID

  3-6 September 2015, Väven Umeå, Sweden

  Submit your abstract and register now
  The abstract submission and early registration deadlines were extended to June 22 2015!
  Submit your abstract to NSCMID 2015 for the opportunity to present your research to Nordic experts and colleagues in Clinical Microbiology and Infectious Diseases. The meeting is an excellent opportunity to stimulate Nordic cooperation and exchange of information between basic researchers in infection and clinicians diagnosing and treating patients.
  We have appointed a large number of world leading experts to speak at the conference.

  Click here to submit your abstract and register at the conference website

  Welcome to Umeå!
  Anders Johansson
  Meetings President
  www.nscmid.org

 • Swedish – Ethiopian Course in Tropical Infections

  Infektionskliniken Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

  3 veckor: 23-27/11 2015 · 14-18/12  2015 · 11-15/1 2016 + distansundervisning motsvarande 1v
  Studieresa till Etiopien 30/1 – 14/2 -15. Det går även bra att läsa enskilda veckor (v1+v2)

  Kursledare: Hilmir Asgeirsson, Urban Hellgren, Lars Lindquist. Kursspråk engelska
  Lipus har godkänt kursen nr 20150048.
  För mer info:
  www.lipus.se, www.tropcourse.se
  Sista anmälningsdag 13/9 -15

 • Kurs i Globala infektioner

  Hösten 2015 anordnar Region Jönköping kurs i Globala infektioner – internationell hälsa.
  Globala infektioner (infektioner som är vanliga i låginkomstländer men ovanliga i Sverige) och Internationell Hälsa 2015.
  Målgrupp
  Läkare och sjuksköterskor som vill orientera sig om infektioner som är vanliga i låginkomstländer samt få en inblick i hur vård kan bedrivas i resurssvaga länder.
  Kursen ger relevanta baskunskaper till nytta för arbete i låginkomstländer. Kursen belyser också hälsotillstånd som kan vara vanligt förekommande hos asylsökande eller andra invandrare till Sverige.
  Läs mer här! 

 • Infektionsläkarföreningens höstutbildning 2015

  Opportunistiska infektioner
  Välkommen till Infektionsläkarföreningens höstutbildning på Hesselby slott 22-23/10 2015
  Vi upprepar förra årets mycket uppskattade kurs som även i år hålls på Hesselby slott som ligger utanför Stockholm.
  Läs mer här! · Anmälningsblankett hittar du här! 

 • Anmäl er till Nyhetsbrev från infektion.net

  NYHET!
  Högst upp på startsidan kan ni nu anmäla er mailadress för att få nyhetsbrev från SILF.
  Registreringen innebär att ni får ett nyhetsbrev varje gång det läggs upp en nyhet på startsidan. Dessutom får ni ett nyhetsbrev en gång i månaden som sammanfattar det viktigaste som hänt på hela siten infektion.net 

 • Fallseminarium på Comwell Aspenäs i Lerum 31 aug-1 sept 2015

  Svenska Infektionsläkarföreningens Specialistutbildningskommitté (SPUK) inbjuder ST-läkare i infektionsmedicin till utbildning som baseras på autentiska fall. Den 31 augusti-1 september ordnas ett seminarium för 18 deltagare på Comwell Aspenäs i Lerum.
  Varmt välkommen med anmälan senast den 24 april.
  Ytterligare information och hur du anmäler dig finner du här!

 • Dags att söka stipendium

  Stiftelsen för Göran Sterners resestipendiefond
  Ändamålet med Göran Sterners resestipendiefond är att bidra till fördjupade kunskaper inom infektionssjukdomar men också befrämja framtagandet av effektivare vårdmetoder för personer med infektionssjukdomar.
  Läs mer här!

  Pfizerstipendiet 2015
  Pfizers stipendium till stöd för forskning inom området infektionssjukdomar. Pfizer AB delar i samråd med Svenska Infektionsläkarföreningens styrelse ut stipendium inom området infektionssjukdomar. Stipendiet syftar till att premiera icke disputerade medlemmar av Svenska Infektionsläkarföreningen för utfört forsknings- eller utvecklingsprojekt kopplat till infektionsområdet.
  Läs mer här!

  Stipendie i Tropikmedicin
  Ansökan stipendium tropikmedicin/ internationell hälsa med sista ansökningsdag 150401.
  Läs mer här! 

 • Welcome to Stockholm Liver Week 2015, February 3-6

  Main theme: Integrative, multidisciplinary hepatology
  The annual postgraduate course in clinical hepatology endorsed by EASL

  Information in PDF here!

  Registration and programme www.liverweek.se 

  Per Stål, Meeting Coordinator, Dept of Gastroenterology
  Henrik Gjertsen, Dept of Transplantation Surgery
  Antal Nemeth, Dept of pediatrics
  Ernesto Sparrelid, Dept of Surgical Gastroenterology
  Soo Aleman, Dept of Surgical Gastroenterolog and Hepatology and Dept of Infectious Diseases
  Micaela Viss/Sirje Jansson, Dept of Nurse - Adult/Child
  Ola Weiland, Dept of Infectious Diseases
  Anna Januszkiewicz, Dept of Anaesthesiology & Intensive Care
  Nikolaos Kartalis, Dept of Radiology
  Karolinska University Hospital, Sweden

 • Insamling Läkare utan Gränser-Ebola

  Lisa Mellhammar som arbetar på Infektionskliniken SUS/Lund har startat en insamling där medlen går till Läkare utan Gränsers "Akutfonden-Ebolaarbete".
  Följ denna länk https://www.betternow.org/se/stoppa-ebolas-insamling när du ger pengar.

 • Infektionsläkarföreningens Vårutbildning 2015

  Infektionsläkarföreningens vårutbildning - Båstad 23-25 mars 2015
  Vårens fortbildning hålls på Hotell Skansen i Båstad som ligger vackert vid havet. Kursen kommer att innefatta ett antal olika konsultämnen:
  • Infektioner på barn/neo
  • Infektioner på IVA
  • Graftinfektioner
  • CVK- och andra infartsrelaterade infektioner
  • Infektioner i diabetesfot
  Läs mer här! · Anmälningsblankett här!  

 • Allvarliga infektioner – Ny forskning – Klinisk handläggning – 21-24 oktober 2014 i Uppsala

  Den infektionsmedicinska utvecklingen går snabbt och den medicinska komplexiteten inom området ökar. Samtidigt ser vi att allvarliga infektionssjukdomar och infektionstillstånd blir allt mer komplicerade att behandla och begränsa.

  Uppsala universitet inbjuder nu till en kurs om allvarliga infektioner.

  Syftet med utbildningen är att sammanfatta det aktuella kunskapsläget om allvarliga infektionstillstånd. Genom kliniskt förankrade falldiskussioner belyses den praktiska handläggningen. Vidare ges en orientering om aktuell forskning och vårdutveckling inom området.

  Kursen vänder sig i första hand till ST-läkare men AT-läkare är också välkomna i mån av plats. För specialister bör utbildningen vara intressant som ”up-date kurs”.

  Utbildningen är granskad och godkänd av Lipus.

  För mer information om kursen samt för anmälan: Klicka här!

 • Infektionsveckan - 2014

  Följ nedanstående länkar för:
  Program
  Godkända abstrakt
  Abstrakt tropikmedicin

  Tack till alla som deltog eller medverkade i Infektionsveckan i Gävle!
  Välkommen till Infektionsveckan i Östersund 25-29 maj 2015!

  Presentationer från symposier under Infektionsveckan 2014

 • Uppdaterad version av 10-punktprogrammet mot antibiotikaresistens publicerad

  10-punktsprogrammet har uppdaterats och finns nu på infektion.net (Klicka här).

  Programmet kommer också att presenteras under Infektionsveckan i Gävle den 4 juni inom ramen för symposiet: “Nya och nygamla antibiotika-när och hur?” kl 0830-1000.

 • Swedish-Ethiopian Course in Tropical Infections

  F.d. Stora Tropikkursen som nu har fått bytt namn arrangeras åter igen. 
  Läs mer om kursen här!

 • Stiftelsen för Göran Sterners resestipendiefond Förlängd ansökningstid till 1 april!

  Ändamålet med Göran Sterners resestipendiefond är att bidra till fördjupade kunskaper inom infektionssjukdomar men också befrämja framtagandet av effektivare vårdmetoder för personer med infektionssjukdomar. 
  Läs mer här 

 • Pfizerstipendiet 2014, förlängd ansökningstid till 1 april!

  Pfizers stipendium till stöd för forskning inom området infektionssjukdomar.
  Läs mer här 

 • Stipendier i tropikmedicin

  Föreningen för tropikmedicin och internationell hälsa utlyser två stipendier á 15 000 kr. Ansökan inlämnas senast 1 april 2014.
  Läs mer här

Sidor