Nyhetsuppdateringar

Prenumerera på våra nyheter. Fyll i din e-post nedan.

 • Infektionsveckan - 2016

  Anmälan till Infektionsveckan är nu öppen!
  Klicka här för att komma till sidan med information, program och anmälningsformuläret.

  ----------------

  Call for abstract!

  Nu är det dags att börja tänka på vad du vill presentera på Infektionsveckan. Vi kommer tillsammans med de mikrobiologiska föreningarna att arrangera posterutställning och muntliga presentationer baserade på inskickade abstrakt. För ST-läkare ingår numera ett vetenskapligt arbete i specialistutbildningen. Infektionsveckan och Mikrobiologiskt vårmöte utgör ett utmärkt forum för att presentera ett sådant arbete för en intresserad publik. Man behöver dock inte vara läkare eller medlem i Infektionsläkarföreningen för att lämna sitt bidrag. Abstrakt från infektionssjuksköterskor, läkare och sjuksköterskor vid vårdhygien och smittskydd uppmuntras.
  Abstraktsanmälningssidan öppnar den 1 januari och stänger den 1 mars 2016.

  Anmälan av abstract är nu öppen!
  För vidare information och anmälan av abstract: Klicka här!

 • Infektionsläkarföreningens höstutbildning: Antibiotika och antibiotikaresistens

  Höstutbildningen hålls på Högberga Gård, 24-25 oktober, med utsikt över Stockholms inlopp och med en fantastisk vy över de sista skärgårdsöarna i farleden in till huvudstaden. Anläggningen är centralt belägen på Lidingö.
  Välkomna att söka till kursen är specialister samt ST-läkare. - Senaste anmälningsdatum 17/6.
  Information om mötet hittar du här!
  Anmälningsblanketten hittar du här!

 • Stipendium från Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa. - DEADLINE 1/4

  Stipendiet ska täcka en del av kostnaderna för mindre vetenskaplig studie typ pilotstudie eller ”minor field study” inom områdena tropikmedicin eller internationell hälsa företrädelsevis i endemiskt område. Det kan också användas som startbidrag för att undersöka möjligheter till större vetenskaplig studie. Det är inte avsett som kompletterande finansiering till större forskningsprojekt eller till stöd för seniora forskare (disputerade) eller som bidrag för kongress eller mötesresa.
  Läs mer här! 

 • Inbjudan till SK-kurs i Antimikrobiell terapi i Uppsala 9-13 maj 2016 - OBS! UPPDATERAD TID

  Till:
  Verksamhetschefen och ST-studierektor på respektive Infektionsklinik
  Verksamhetschefen och ST-studierektor på respektive Mikrobiologiklinik

  Hej!
  För information så kommer vi att erbjuda en SK-kurs i Antimikrobiell terapi i Uppsala 9-13 maj 2016. Kursen riktar sig till ST-läkare inom infektionssjukdomar och klinisk mikrobiologi. Innehållet är i huvudsak detsamma som vid tidigare kurstillfällen. Vanlig turordning tillämpas och gäller även för sökande med annan specialistkompetens sedan tidigare.

  Mer information om anmälan, schema mm kommer efter helgerna.

  God jul och Gott nytt år!

  Thomas Tängdén och Elisabeth Löwdin
  Infektionskliniken, Akademiska sjukhuset i Uppsala

 • Stockholm Liver Week 2016

  Welcome to Stockholm Liver Week 2016, February 9-12.
  The annual multidisciplinary meeting on Clinical Hepatology endorsed by EASL.
  For more information about registration and programme, please visit www.leverveckan.se

 • Kurs om ORTOPEDISKA INFEKTIONER

  Infektioner i skelett och leder är vanligen förekommande och de förorsakar stort lidande och höga kostnader. Det finns idag på många håll ett välfungerande samarbete mellan infektions- och ortopedkliniker. Samtidigt finns ett stort behov av fördjupad utbildning inom området, både för ortopeder och infektionsläkare. Många öppna frågor kring lämplig infektionsprofylax, en- eller två-seansbyte av infekterade proteser, bevarande av osteosyntesmaterial vid djup infektion etc diskuteras.
  Uppsala Universitet och Ortopedkliniken Akademiska Sjukhuset arrangerar under våren 2016 en kurs om ortopediska infektioner med målgruppen ”seniora” ST-läkare och yngre specialister, verksamma inom ortopedi eller infektionsmedicin.
  Läs mer här! 

 • Vårdprogrammet för svår sepsis och septisk chock uppdaterat!

  Vårdprogrammet för svår sepsis och septisk chock har uppdaterats. Sammanfattningen är förkortad jämfört med tidigare versioner och länkar är inlagda för att man utan svårighet ska komma till rätt avsnitt i bakgrundsdokumentet. Vårdprogrammet hittar du i kolumnen till vänster på hemsidan...

 • Fallseminarium på Villa Aske i Bro 4-5 februari 2016

  Svenska Infektionsläkarföreningens Specialistutbildningskommitté (SPUK) inbjuder ST-läkare i infektionssjukdomar till utbildning som baseras på autentiska fall. Den 4-5 februari ordnas ett seminarium för 18 deltagare. Fallen presenteras med s.k. case-metodik och utbildningen skall ses som ett komplement till SK-kurser. I checklistan rekommenderas att man bör delta i minst ett fallseminarium under sin ST.

  För mer information, klicka här!

 • Infektionsläkarföreningens vårutbildning i Båstad 4-6 april 2016

  Vårens fortbildning är en upprepning av förra årets mycket uppskattade kurs. Den hålls på Hotell Skansen i Båstad som ligger vackert vid havet.

  Information om utbildningen hitter du här!
  Anmälningsblanketten hittar du här! 

 • 32nd Annual meeting of NSCMID

  3-6 September 2015, Väven Umeå, Sweden

  Submit your abstract and register now
  The abstract submission and early registration deadlines were extended to June 22 2015!
  Submit your abstract to NSCMID 2015 for the opportunity to present your research to Nordic experts and colleagues in Clinical Microbiology and Infectious Diseases. The meeting is an excellent opportunity to stimulate Nordic cooperation and exchange of information between basic researchers in infection and clinicians diagnosing and treating patients.
  We have appointed a large number of world leading experts to speak at the conference.

  Click here to submit your abstract and register at the conference website

  Welcome to Umeå!
  Anders Johansson
  Meetings President
  www.nscmid.org

 • Swedish – Ethiopian Course in Tropical Infections

  Infektionskliniken Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

  3 veckor: 23-27/11 2015 · 14-18/12  2015 · 11-15/1 2016 + distansundervisning motsvarande 1v
  Studieresa till Etiopien 30/1 – 14/2 -15. Det går även bra att läsa enskilda veckor (v1+v2)

  Kursledare: Hilmir Asgeirsson, Urban Hellgren, Lars Lindquist. Kursspråk engelska
  Lipus har godkänt kursen nr 20150048.
  För mer info:
  www.lipus.se, www.tropcourse.se
  Sista anmälningsdag 13/9 -15

 • Kurs i Globala infektioner

  Hösten 2015 anordnar Region Jönköping kurs i Globala infektioner – internationell hälsa.
  Globala infektioner (infektioner som är vanliga i låginkomstländer men ovanliga i Sverige) och Internationell Hälsa 2015.
  Målgrupp
  Läkare och sjuksköterskor som vill orientera sig om infektioner som är vanliga i låginkomstländer samt få en inblick i hur vård kan bedrivas i resurssvaga länder.
  Kursen ger relevanta baskunskaper till nytta för arbete i låginkomstländer. Kursen belyser också hälsotillstånd som kan vara vanligt förekommande hos asylsökande eller andra invandrare till Sverige.
  Läs mer här! 

 • Infektionsläkarföreningens höstutbildning 2015

  Opportunistiska infektioner
  Välkommen till Infektionsläkarföreningens höstutbildning på Hesselby slott 22-23/10 2015
  Vi upprepar förra årets mycket uppskattade kurs som även i år hålls på Hesselby slott som ligger utanför Stockholm.
  Läs mer här! · Anmälningsblankett hittar du här! 

 • Anmäl er till Nyhetsbrev från infektion.net

  NYHET!
  Högst upp på startsidan kan ni nu anmäla er mailadress för att få nyhetsbrev från SILF.
  Registreringen innebär att ni får ett nyhetsbrev varje gång det läggs upp en nyhet på startsidan. Dessutom får ni ett nyhetsbrev en gång i månaden som sammanfattar det viktigaste som hänt på hela siten infektion.net 

 • Fallseminarium på Comwell Aspenäs i Lerum 31 aug-1 sept 2015

  Svenska Infektionsläkarföreningens Specialistutbildningskommitté (SPUK) inbjuder ST-läkare i infektionsmedicin till utbildning som baseras på autentiska fall. Den 31 augusti-1 september ordnas ett seminarium för 18 deltagare på Comwell Aspenäs i Lerum.
  Varmt välkommen med anmälan senast den 24 april.
  Ytterligare information och hur du anmäler dig finner du här!

 • Dags att söka stipendium

  Stiftelsen för Göran Sterners resestipendiefond
  Ändamålet med Göran Sterners resestipendiefond är att bidra till fördjupade kunskaper inom infektionssjukdomar men också befrämja framtagandet av effektivare vårdmetoder för personer med infektionssjukdomar.
  Läs mer här!

  Pfizerstipendiet 2015
  Pfizers stipendium till stöd för forskning inom området infektionssjukdomar. Pfizer AB delar i samråd med Svenska Infektionsläkarföreningens styrelse ut stipendium inom området infektionssjukdomar. Stipendiet syftar till att premiera icke disputerade medlemmar av Svenska Infektionsläkarföreningen för utfört forsknings- eller utvecklingsprojekt kopplat till infektionsområdet.
  Läs mer här!

  Stipendie i Tropikmedicin
  Ansökan stipendium tropikmedicin/ internationell hälsa med sista ansökningsdag 150401.
  Läs mer här! 

 • Welcome to Stockholm Liver Week 2015, February 3-6

  Main theme: Integrative, multidisciplinary hepatology
  The annual postgraduate course in clinical hepatology endorsed by EASL

  Information in PDF here!

  Registration and programme www.liverweek.se 

  Per Stål, Meeting Coordinator, Dept of Gastroenterology
  Henrik Gjertsen, Dept of Transplantation Surgery
  Antal Nemeth, Dept of pediatrics
  Ernesto Sparrelid, Dept of Surgical Gastroenterology
  Soo Aleman, Dept of Surgical Gastroenterolog and Hepatology and Dept of Infectious Diseases
  Micaela Viss/Sirje Jansson, Dept of Nurse - Adult/Child
  Ola Weiland, Dept of Infectious Diseases
  Anna Januszkiewicz, Dept of Anaesthesiology & Intensive Care
  Nikolaos Kartalis, Dept of Radiology
  Karolinska University Hospital, Sweden

 • Insamling Läkare utan Gränser-Ebola

  Lisa Mellhammar som arbetar på Infektionskliniken SUS/Lund har startat en insamling där medlen går till Läkare utan Gränsers "Akutfonden-Ebolaarbete".
  Följ denna länk https://www.betternow.org/se/stoppa-ebolas-insamling när du ger pengar.

 • Infektionsläkarföreningens Vårutbildning 2015

  Infektionsläkarföreningens vårutbildning - Båstad 23-25 mars 2015
  Vårens fortbildning hålls på Hotell Skansen i Båstad som ligger vackert vid havet. Kursen kommer att innefatta ett antal olika konsultämnen:
  • Infektioner på barn/neo
  • Infektioner på IVA
  • Graftinfektioner
  • CVK- och andra infartsrelaterade infektioner
  • Infektioner i diabetesfot
  Läs mer här! · Anmälningsblankett här!  

 • Allvarliga infektioner – Ny forskning – Klinisk handläggning – 21-24 oktober 2014 i Uppsala

  Den infektionsmedicinska utvecklingen går snabbt och den medicinska komplexiteten inom området ökar. Samtidigt ser vi att allvarliga infektionssjukdomar och infektionstillstånd blir allt mer komplicerade att behandla och begränsa.

  Uppsala universitet inbjuder nu till en kurs om allvarliga infektioner.

  Syftet med utbildningen är att sammanfatta det aktuella kunskapsläget om allvarliga infektionstillstånd. Genom kliniskt förankrade falldiskussioner belyses den praktiska handläggningen. Vidare ges en orientering om aktuell forskning och vårdutveckling inom området.

  Kursen vänder sig i första hand till ST-läkare men AT-läkare är också välkomna i mån av plats. För specialister bör utbildningen vara intressant som ”up-date kurs”.

  Utbildningen är granskad och godkänd av Lipus.

  För mer information om kursen samt för anmälan: Klicka här!

Sidor