• Välkommen till Infektionsveckan 2014

  Infektionskliniken i Gävle arrangerar tillsammans med infektionsläkarföreningen det första nationella infektionsmötet. Mötet blir årligen återkommande och ersätter både de tidigare vårmötena samt infektionsspecialitetens deltagande vid riksstämman. Vi har nöjet att bjuda in infektionsläkare, hygien, mikrobiologi och smittskyddsläkare, företrädare för industrin, infektionssjuksköterskor och andra intresserade till denna vecka. Mötet pågår måndag lunch till torsdag lunch, fredagen är helgdag. Det vetenskapliga programmet kommer att innehålla symposier och workshops. Dessutom kommer posterpresentationer, fria föredrag, Justus Strömföreläsning och infektionsläkarföreningens årsmöte att ingå i programmet. Vi som arrangerar ser fram emot en intressant vecka med ett givande vetenskapligt och inte minst personligt utbyte för framtiden. 

  Följ nedanstående länkar för:
  Preliminärt program (uppdaterat 140404)
  Anmälan och mer info (boende etc.) 

  Anmälningsblankett och information för Ungt Forum Onsdagen 4 juni

  Se även: Infektionssjuksköterskornas program den 4-5/6 2014

  Nu är abstraktsinlämningen avslutad. Se godkända abstrakts

  Abstrakt Tropikmedicin

  Välkomna till Gävle i Juni 2014!
  Önskar infektionsläkarna i Gävle och Infektionsläkarföreningen.  

 • Stiftelsen för Göran Sterners resestipendiefond Förlängd ansökningstid till 1 april!

  Ändamålet med Göran Sterners resestipendiefond är att bidra till fördjupade kunskaper inom infektionssjukdomar men också befrämja framtagandet av effektivare vårdmetoder för personer med infektionssjukdomar. 
  Läs mer här 

 • Pfizerstipendiet 2014, förlängd ansökningstid till 1 april!

  Pfizers stipendium till stöd för forskning inom området infektionssjukdomar.
  Läs mer här 

 • Stipendier i tropikmedicin

  Föreningen för tropikmedicin och internationell hälsa utlyser två stipendier á 15 000 kr. Ansökan inlämnas senast 1 april 2014.
  Läs mer här

 • Protesrelaterade Infektioner Skall Stoppas - Slutrapport

  Nu finns slutrapporten från projektet Protesrelaterade Infektioner Skall Stoppas/Patientförsäkringen LÖF som engagerat många av SILF:s medlemmar.
  Läs den via denna länk!

 • Leverveckan 2014

 • Endokardit och Pneumoni

  Välkommen till Infektionsläkarföreningens fortbildningskurs på Scandic Frimurarehotellet i Linköping den 24-28 mars 2014
  Välkomna att söka är infektionsläkare och blivande infektionsläkare.
  Läs mer här!  Uppdaterad 13-12-10

 • Ny bok om sepsis

  Håkan Hanberger, Linköping är redaktör för ny bok om sepsis på akuten och IVA som baseras på 10 års sk-kurser med samma tema.
  Boken kan läsas i sin helhet online.
  Läs mer om boken här  •  Läs själva boken här!

 • Välkomna till vårutbildningen 2014

  Välkommen till Infektionsläkarföreningens fortbildningskurs på Torekov Hotell 31/3-2/4 2014
  Vi upprepar förra vårens mycket uppskattade kurs i Tropik- och resemedicin
  Vårens fortbildning hålls på Torekov hotell som ligger vid havet på idylliska Bjärehalvön i nordvästra Skåne.
  Läs inbjudan här!  |  Anmälningsblanketten hittar du här! 

 • Ungt Forum 21 nov

  Nu är det dags för årets upplaga och ämnet är Mikrobiologi för infektionsläkare. Klicka på anmälningsblanketten för mer information.
  Utbildningen riktar sig till dig som är ST-läkare och medlem i svenska infektionsläkarföreningen. Det är ett utmärkt utbildningstillfälle men också en chans att ha trevligt och träffa andra ST-läkare, istället för middag på kvällen blir det nu en heldag från 9.30-17 med lunch.
  Sista anmälningsdag är 31 okt. Klicka här för anmälningsblankett!
  Välkomna!

 • Swedish – Ethiopian Course in Tropical Infections and HIV

  Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
  3v: 16-20/12 2013, 20-24/1 2014, 17-21/2 2014
  + distansundervisning motsvarande 1v Studieresa till Etiopien 15/3 – 30/3 2014.
  Det går även bra att läsa enskilda veckor (v1+v2).
  Kursledare: Urban Hellgren, Lars Lindquist, Anders Sönnerborg.
  Kursspråk engelska,
  Sista anmälningsdag 29/9 2013
  Lipus har granskat och godkänt kursen nr 20130053
  För mer info: www.lipus.se, www.tropcourse.se

  Medlemmar i Svenska infektionsläkarföreningen får 20 % rabatt på kursavgiften

 • Fallseminarium på Comwell Aspenäs i Lerum 18-19 november 2013

  Svenska Infektionsläkarföreningens Specialistutbildningskommitté (SPUK) inbjuder ST-läkare i infektionssjukdomar till utbildning som baseras på autentiska fall. Den 17-18 mars ordnas ett seminarium för 16 deltagare. Fallen presenteras med s.k. case-metodik och utbildningen skall ses som ett komplement till SK-kurser. Det står även i checklistan för nya ST-utbildningen att man bör delta i minst ett fallseminarium under sin ST. För mer information och anmälan gå in under fliken kongresser och möten.

 • NSCMID i Århus 5-8 september

  Välkommen till den nordiska årliga konferensen om infektionssjukdomar och klinisk mikrobiologi. NSCMID (Nordic Society for Clinical Microbiology and Infectious Diseases) hette tidigare SSAC, det nya namnet speglar att föreningen har ett brett kliniskt intresse av infektioner och varmt välkomnar alla infektionsläkare från de fem nordiska länderna. Deadline för abstracts är 15 maj. Konferensens hemsida är www.nscmid2013.dk

 • Nobel Conference on Biofilm

   "Nobel Conference on Biofilm formation-its clinical inpacts and potential treatment" Stockholm 28-30 augusti 2013
  Läs mer här!

 • Ortopediska infektioner - fortbildningskurs

  Välkommen till Infektionsläkarföreningens fortbildningskurs på Ulfsunda slott i Bromma 17-18 Oktober 2013. Vi upprepar förra höstens mycket uppskattade kurs om ortopediska infektioner. Höstens fortbildning hålls på Ulfsunda slott i Bromma.
  Välkomna att söka är infektionsläkare och ortopeder. Kursen kommer att innefatta: Protesinfektioner, Spondylit, Septisk artrit, Antibiotikaprofylax
  Läs mer här!

 • SLIPI´s VIII:e Immunbristmöte

  Sveriges läkares intresseförening för primär immunbrist bjuder in till möte i Båstad 4-6 september 2013.
  Läs mer här!

 • Välkomna till ett historiskt Infektionsvårmöte 22–24 maj 2013 i Örebro!

  Infektionskliniken på Universitetssjukhuset i Örebro har fått äran att inbjuda till 2013 års nydanande vårmöte för både infektionssjuksköterskor och infektionsläkare, efter ett unikt initiativ från Infektionsläkarföreningen och Intresseföreningen för Infektionssjuksköterskor (IFIS).
  Vi hälsar sjuksköterskor, läkare och representanter för industrin välkomna till dagar av, som vi hoppas och tror på, förnyad kunskap och glatt umgänge.
  Läs programmet här!
  Anmälningsformuläret hittar du här!

 • Antibiotic Action

  Stöd "Antibiotic Action " ett upprop som utgår från British Society of Antimicrobial Chemotherapy. Uppropet syftar till att uppmana politiker och offentliga instutitioner över hela världena att stödja utveckling av och forskning om nya antibiotika
  Läs mer:  http://antibiotic-action.com/join/

 • Fallseminarium på Comwell Aspenäs i Lerum 7-8 februari 2013

  Svenska Infektionsläkarföreningens Specialistutbildningskommitté (SPUK) inbjuder ST-läkare i infektionssjukdomar till utbildning som baseras på autentiska fall.
  Den 7-8 februari ordnas ett seminarium för 16 deltagare. Fallen presenteras med s.k. case-metodik och utbildningen skall ses som ett komplement till SK-kurser. Det står även i checklistan för nya ST-utbildningen att man bör delta i minst ett fallseminarium under sin ST.
  För mer information och anmälan gå in under fliken kongresser och möten.
  Läs mer här!

 • Forskningsintresserade infektionsläkare sökes till MIMS Clinical Fellows Program

  I syfte att stärka grundforskningen inom det mikrobiologiska och infektionsmedicinska området har forskare vid Umeå Universitet, med stöd från Vetenskapsrådet (VR), etablerat den nya forskningsenheten ”MIMS” (Laboratory for Molecular Infection Medicine Sweden; www.mims.umu.se.  För att stärka kopplingen mellan grundforskning och klinik på nationell nivå kommer MIMS att finansiera forskningsresurser som ska användas till två-åriga halvtidsforskartjänster (motsvarande klinisk assistent) vid de medicinska fakulteterna i Umeå, Uppsala, Stockholm, Linköping, Lund och Göteborg (en tjänst per fakultet): ”MIMS Clinical Fellows Program”.
  Se annons för mer information!

Sidor