• Infektionsveckan - 2015

  Vi hälsar alla hjärtligt välkomna till Infektionsveckan och Mikrobiologiskt vårmöte i Östersund.
  För första gången arrangeras Infektionsveckan och Mikrobiologiskt vårmöte tillsammans i Sverige.
  Mötet äger rum 25 – 29 maj på OSD i Östersund.
  ----
  Preliminärt program (PDF) Uppdaterat 141211
  Inbjudan Utställare (PDF)
  Anmälan här (nu öppen för utställare)
  ---- 
  Call for abstracts
  Ett viktigt inslag i mötesprogrammet är abstrakt från deltagarna. Vi kommer att arrangera posterutställning och muntliga presentationer baserade på inskickade abstrakt. Vi välkomnar abstrakt utifrån alla tänkbara aspekter på infektionssjukdomar. Man behöver inte vara läkare eller medlem i infektionsläkarföreningen för att lämna sitt bidrag. Det som presenteras kan röra sig om ett forskningsprojekt men även andra utvecklingsprojekt kan presenteras i denna form. Abstrakt från personer verksamma inom vårdhygien, smittskydd och mikrobiologi uppmuntras. För ST-läkare ingår numera ett vetenskapligt arbete i specialistutbildningen. Detta arbete bör absolut presenteras som ett abstrakt på Infektionsveckan. Abstrakt behöver inte vara "original". Om man tidigare deltagit med en presentation eller en poster t ex vid ett större internationellt möte kan materialet återanvändas för Infektionsveckan. Vi vill veta vilken forskning som pågår i Infektionssverige! Alla abstrakt kommer att bedömas av Infektionsläkarföreningens styrelse som avgör vilka som bör presenteras som muntlig presentation och vilka som bör presenteras som poster. Möjlighet att ange vilket av dessa alternativ som önskas kommer också att finnas.
  Abstrakt får vara max 300 ord och bör i första hand vara på svenska men
  engelska kan också accepteras. En bild eller tabell kan också laddas upp.
  • Abstrakt kan skickas from 1 jan 2015.
  Länken kommer att läggas upp nedan.
  • Sista datum för att skicka abstrakt är 1 mars 2015.
  • Alla godkända abstrakt kommer att publiceras på websidan
  och i Infektionsläkaren nr 2 2015.

 • Dags att söka stipendium

  Stiftelsen för Göran Sterners resestipendiefond
  Ändamålet med Göran Sterners resestipendiefond är att bidra till fördjupade kunskaper inom infektionssjukdomar men också befrämja framtagandet av effektivare vårdmetoder för personer med infektionssjukdomar.
  Läs mer här!

  Pfizerstipendiet 2015
  Pfizers stipendium till stöd för forskning inom området infektionssjukdomar. Pfizer AB delar i samråd med Svenska Infektionsläkarföreningens styrelse ut stipendium inom området infektionssjukdomar. Stipendiet syftar till att premiera icke disputerade medlemmar av Svenska Infektionsläkarföreningen för utfört forsknings- eller utvecklingsprojekt kopplat till infektionsområdet.
  Läs mer här!

 • Hotellbokning - ECCMID i Köpenhamn 2015

  Träffa dina kollegor och bo på samma hotell!
  Infektionsläkarföreningen har i samarbete med Mediahuset i Göteborg AB bokat upp ett antal rum i Köpenhamn i samband med ECCMID 2015. Detta gör vi för att ge föreningens medlemmar möjlighet att kunna åka på konferensen och bo tillsammans med sina kollegor.
  Läs mer och boka här! 

 • Insamling Läkare utan Gränser-Ebola

  Lisa Mellhammar som arbetar på Infektionskliniken SUS/Lund har startat en insamling där medlen går till Läkare utan Gränsers "Akutfonden-Ebolaarbete".
  Följ denna länk https://www.betternow.org/se/stoppa-ebolas-insamling när du ger pengar.

 • Infektionsläkarföreningens Vårutbildning 2015

  Infektionsläkarföreningens vårutbildning - Båstad 23-25 mars 2015
  Vårens fortbildning hålls på Hotell Skansen i Båstad som ligger vackert vid havet. Kursen kommer att innefatta ett antal olika konsultämnen:
  • Infektioner på barn/neo
  • Infektioner på IVA
  • Graftinfektioner
  • CVK- och andra infartsrelaterade infektioner
  • Infektioner i diabetesfot
  Läs mer här! · Anmälningsblankett här!  

 • Allvarliga infektioner – Ny forskning – Klinisk handläggning – 21-24 oktober 2014 i Uppsala

  Den infektionsmedicinska utvecklingen går snabbt och den medicinska komplexiteten inom området ökar. Samtidigt ser vi att allvarliga infektionssjukdomar och infektionstillstånd blir allt mer komplicerade att behandla och begränsa.

  Uppsala universitet inbjuder nu till en kurs om allvarliga infektioner.

  Syftet med utbildningen är att sammanfatta det aktuella kunskapsläget om allvarliga infektionstillstånd. Genom kliniskt förankrade falldiskussioner belyses den praktiska handläggningen. Vidare ges en orientering om aktuell forskning och vårdutveckling inom området.

  Kursen vänder sig i första hand till ST-läkare men AT-läkare är också välkomna i mån av plats. För specialister bör utbildningen vara intressant som ”up-date kurs”.

  Utbildningen är granskad och godkänd av Lipus.

  För mer information om kursen samt för anmälan: Klicka här!

 • Infektionsveckan - 2014

  Följ nedanstående länkar för:
  Program
  Godkända abstrakt
  Abstrakt tropikmedicin

  Tack till alla som deltog eller medverkade i Infektionsveckan i Gävle!
  Välkommen till Infektionsveckan i Östersund 25-29 maj 2015!

  Presentationer från symposier under Infektionsveckan 2014

 • Uppdaterad version av 10-punktprogrammet mot antibiotikaresistens publicerad

  10-punktsprogrammet har uppdaterats och finns nu på infektion.net (Klicka här).

  Programmet kommer också att presenteras under Infektionsveckan i Gävle den 4 juni inom ramen för symposiet: “Nya och nygamla antibiotika-när och hur?” kl 0830-1000.

 • Swedish-Ethiopian Course in Tropical Infections

  F.d. Stora Tropikkursen som nu har fått bytt namn arrangeras åter igen. 
  Läs mer om kursen här!

 • Stiftelsen för Göran Sterners resestipendiefond Förlängd ansökningstid till 1 april!

  Ändamålet med Göran Sterners resestipendiefond är att bidra till fördjupade kunskaper inom infektionssjukdomar men också befrämja framtagandet av effektivare vårdmetoder för personer med infektionssjukdomar. 
  Läs mer här 

 • Pfizerstipendiet 2014, förlängd ansökningstid till 1 april!

  Pfizers stipendium till stöd för forskning inom området infektionssjukdomar.
  Läs mer här 

 • Stipendier i tropikmedicin

  Föreningen för tropikmedicin och internationell hälsa utlyser två stipendier á 15 000 kr. Ansökan inlämnas senast 1 april 2014.
  Läs mer här

 • Protesrelaterade Infektioner Skall Stoppas - Slutrapport

  Nu finns slutrapporten från projektet Protesrelaterade Infektioner Skall Stoppas/Patientförsäkringen LÖF som engagerat många av SILF:s medlemmar.
  Läs den via denna länk!

 • Leverveckan 2014

 • Endokardit och Pneumoni

  Välkommen till Infektionsläkarföreningens fortbildningskurs på Scandic Frimurarehotellet i Linköping den 24-28 mars 2014
  Välkomna att söka är infektionsläkare och blivande infektionsläkare.
  Läs mer här!  Uppdaterad 13-12-10

 • Ny bok om sepsis

  Håkan Hanberger, Linköping är redaktör för ny bok om sepsis på akuten och IVA som baseras på 10 års sk-kurser med samma tema.
  Boken kan läsas i sin helhet online.
  Läs mer om boken här  •  Läs själva boken här!

 • Välkomna till vårutbildningen 2014

  Välkommen till Infektionsläkarföreningens fortbildningskurs på Torekov Hotell 31/3-2/4 2014
  Vi upprepar förra vårens mycket uppskattade kurs i Tropik- och resemedicin
  Vårens fortbildning hålls på Torekov hotell som ligger vid havet på idylliska Bjärehalvön i nordvästra Skåne.
  Läs inbjudan här!  |  Anmälningsblanketten hittar du här! 

 • Ungt Forum 21 nov

  Nu är det dags för årets upplaga och ämnet är Mikrobiologi för infektionsläkare. Klicka på anmälningsblanketten för mer information.
  Utbildningen riktar sig till dig som är ST-läkare och medlem i svenska infektionsläkarföreningen. Det är ett utmärkt utbildningstillfälle men också en chans att ha trevligt och träffa andra ST-läkare, istället för middag på kvällen blir det nu en heldag från 9.30-17 med lunch.
  Sista anmälningsdag är 31 okt. Klicka här för anmälningsblankett!
  Välkomna!

 • Swedish – Ethiopian Course in Tropical Infections and HIV

  Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
  3v: 16-20/12 2013, 20-24/1 2014, 17-21/2 2014
  + distansundervisning motsvarande 1v Studieresa till Etiopien 15/3 – 30/3 2014.
  Det går även bra att läsa enskilda veckor (v1+v2).
  Kursledare: Urban Hellgren, Lars Lindquist, Anders Sönnerborg.
  Kursspråk engelska,
  Sista anmälningsdag 29/9 2013
  Lipus har granskat och godkänt kursen nr 20130053
  För mer info: www.lipus.se, www.tropcourse.se

  Medlemmar i Svenska infektionsläkarföreningen får 20 % rabatt på kursavgiften

 • Fallseminarium på Comwell Aspenäs i Lerum 18-19 november 2013

  Svenska Infektionsläkarföreningens Specialistutbildningskommitté (SPUK) inbjuder ST-läkare i infektionssjukdomar till utbildning som baseras på autentiska fall. Den 17-18 mars ordnas ett seminarium för 16 deltagare. Fallen presenteras med s.k. case-metodik och utbildningen skall ses som ett komplement till SK-kurser. Det står även i checklistan för nya ST-utbildningen att man bör delta i minst ett fallseminarium under sin ST. För mer information och anmälan gå in under fliken kongresser och möten.

Sidor