Bli medlem i SILF!

Ansökan om inträde i Svenska Infektionsläkarföreningen som utgör Svenska Läkaresällskapets sektion och Sveriges Läkarförbunds specialitetsförening för ämnesområdet infektionssjukdomar.
Avgiften för ordinarie medlem är 250 kr/år (2010).

Prenumeration på Scandinavian Journal of Infectious Diseases ingår. Tidigare ingick både en ”Web-prenumeration” och en tidning som skickades ut, men fr.o.m. 1 januari 2011 ingår bara Web-prenumerationen. Information om on-line access får du av skattmästaren.

Om du är medlem i Sveriges Läkarförbund (vilket rekommenderas) betalar du medlemsavgiften via deras debiteringar, i annat fall via föreningens skattmästare.

Du rekommenderas även medlemskap i Svenska Läkaresällskapet för att få tillträde till Läkarstämman med nedsatt avgift och fullt ut kunna deltaga i beslut rörande föreningens förhållande till andra sektioner inom Sällskapet. Ingetdera utgör dock något krav för medlemskap i Infektionsläkarföreningen.

Om Du är ordinarie medlem av annan sektion inom Sällskapet, t.ex. Mikrobiologföreningen, kan Du bli associerad medlem i Infektionsläkarföreningen till en avgift av 60 kr/år. Då ingår inte SJID.

Såväl ordinarie som associerade medlemmar har rätt att deltaga i Föreningens vetenskapliga program samt erhåller tidningen ”Infektionsläkaren” fyra gånger/år + medlemsmatrikel.

Vänliga hälsningar - Ulf Ryding, Skattmästare

Föreningens stadgar (2008-11-26) (PDF)

Välkommen med frågor angående Din ansökan! ulf.ryding@regionjh.se

Image CAPTCHA
Skriv in de tecken som visas i bilden.