Call for abstract!

Vi vill veta vad som pågår av forskning och kvalitetsarbete i Infektionssverige!

Vi välkomnar därför abstrakt utifrån alla tänkbara aspekter på infektionssjukdomar. Forskningsprojekt men även andra utvecklingsprojekt kan presenteras i denna form.  Infektionsveckan och Mikrobiologiskt vårmöte utgör ett utmärkt forum för att presentera det vetenskapligt arbete som numera ingår i specialistutbildningen.  Man behöver dock inte vara läkare eller medlem i Infektionsläkarföreningen för att lämna sitt bidrag. Abstrakt från infektionssjuksköterskor, läkare och sjuksköterskor vid vårdhygien och smittskydd uppmuntras. Den som skickar in ett abstract skall dock ha gjort en betydande del i det projekt som presenteras. Vid presentation av forskningsprojekt förutsätter vi att Vanouver-reglerna respekteras (http://www.icmje.org/icmje-recommendations.pdf). Tillsammans med de mikrobiologiska föreningarna kommer en postersession (tisdag 29/5) och en session med muntliga framträdanden (onsdag 30/5) att genomföras. Det förutsätts att någon av författarna deltar och presenterar sitt arbete vid den session som abstractet valts ut till.

Inskickade arbeten behöver inte vara i ”original”, t ex. kan en presentation eller en poster som presenterat vid ett större internationellt möte återanvändas.  Abstrakten kommer att bedömas av Infektionsläkarföreningens styrelse, och beslut meddelas i slutet på mars 2018. Styrelsen avgör vilka som bör presenteras som muntlig presentation och vilka som bör presenteras som poster. Möjlighet att ange eget önskemål om presentationssätt kan dock göras i samband med inskickandet av abstrakt.  
Abstrakt skickas in elektroniskt via Infektionsläkarföreningens webbsida (www.infektion.net).  Anmälningssidan öppnar den 1 januari och stänger den 8 mars 2018. Instruktioner för inskickande av abstract finns då på anmälningssidan.
Abstrakt får vara max 300 ord och bör i första hand vara på svenska men engelska kan också accepteras.

Abstract som är av primärt mikrobiologisk karaktär och där författarna avser att bedömningen ska göras av de mikrobiologiska föreningarnas styrelser, skall skickas in via www.mikrobiologi.net.

Abstrakt får vara max 300 ord och bör i första hand vara på svenska men engelska kan också accepteras. En bild eller tabell kan också laddas upp.

Anmäl ditt abstract här!