Globala Inkektioner

Hösten 2015 anordnar Region Jönköping kurs i Globala infektioner – internationell hälsa.
Globala infektioner (infektioner som är vanliga i låginkomstländer men ovanliga i Sverige) och Internationell Hälsa 2015
Målgrupp
Läkare och sjuksköterskor som vill orientera sig om infektioner som är vanliga i låginkomstländer samt få en inblick i hur vård kan bedrivas i resurssvaga länder.
Kursen ger relevanta baskunskaper till nytta för arbete i låginkomstländer. Kursen belyser också hälsotillstånd som kan vara vanligt förekommande hos asylsökande eller andra invandrare till Sverige.

Kursvecka 1: 28/9 - 2/10 2015

Tema: infektioner som är vanliga i låginkomstland men ovanliga i Sverige

Kursvecka 2: 5/10 - 9/10 2015

Tema: Orientering om och handläggning av andra sjukdomar än infektioner i låginkomstland.
Deltagaren väljer att delta i båda eller endast en av kursveckorna

Plats
Ryhovs Herrgård, hus M7, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
Kursavgift
Vecka 1: 4000 kronor, Vecka 2: 4000 kronor
kostnad för logi tillkommer, kursdeltagaren bokar själv sitt boende.

Strax utanför sjukhusområdet finns
A6 vandrarhem : hotellet@rocksjon.se,
Quality hotel Eurostop: q.jonkoping@choice.se

Kursansvariga:
Bo-Eric Malmvall
Tidigare Adj. Professor 
IKE, Hälsouniversitetet  Linköping
och överläkare 
Infektionskliniken Jönköping 

Gunnar Holmgren
Tidigare överläkare
Infektionskliniken
 , Jönköping 

Peter Iveroth
Smittskyddsläkare
Region Jönköpings län

Anmälan
Kursvecka 1
http://plus.rjl.se/education_calendar_detail.jsf?nodeId=40210&childId=3593#

Kursvecka 2
http://plus.rjl.se/education_calendar_detail.jsf?nodeId=40210&childId=3594

Med vänlig hälsning

Helena Andén
Teamledare
Futurum Akademin för hälsa och vård
Region Jönköpings län
helena.anden@rjl.se
036-321028