Infektionsklinikerna i Sverige: En presentation

Nedan presenterar Sveriges Infektionskliniker sig, antingen direkt på denna sajt med text skriven för Infektionsläkarföreningen eller via sitt landstings websajt.

För ändring av adresser m.m. kontakta Dan Svärdh dan.svardh@mediahuset.se

Verksamhetschefer vid Sveriges infektionskliniker

Ort Kommentar
Borås

http://sas.vgregion.se/avdelningar-och-mottagningar2/infektionsmottagning/

Danderyd

http://www.ds.se/MottagningAvdelning/Mottagningar/Infektionsmottagning/

Eskilstuna http://www.landstingetsormland.se/Halsa-vard/sjukhus/Malarsjukhuset-Eskilstuna/Eskilstuna/Infektionsmottagningen/Kliniken/
Falun http://www.ltdalarna.se/Halso--och-sjukvard/Specialiserad-vard/Infektionssjukvard/
Gävle http://www.lg.se/Landstinget-A-O/Halso--och-sjukvard/Sjukhuset-i-Gavle/Kliniker-och-enheter/Medicin/Infektion-avdelning/
Göteborg

http://www.sahlgrenska.se/sv/SU/Omraden/4/Verksamhetsomraden/Infektion/

Halmstad http://www.regionhalland.se/vard-halsa/hitta-din-vard/infektionskliniken-halmstad/
Helsingborg https://vard.skane.se/helsingborgs-lasarett/mottagningar-och-avdelningar/infektionsmottagning/
Jönköping https://www.bokavard.se/c/J%C3%B6nk%C3%B6ping/Infektions--Och-Hudavdelningen-L%C3%A4nssjukhuset-Ryhov-J%C3%B6nk%C3%B6ping/12070/
Kalmar

http://www.ltkalmar.se/halsa-vard/sjukhus/lanssjukhuset-i-kalmar/infektionskliniken/

Karlskrona https://www.1177.se/Hitta-vard/Blekinge/Kontakt/Infektionsmottagning-Karlskrona/
Karlstad http://www.liv.se/Om-Landstinget-i-Varmland/Halsa-vard-och-patientinformation/Verksamheter-och-mottagningar/Infektionskliniken/
Kristianstad https://vard.skane.se/centralsjukhuset-kristianstad-csk/mottagningar-och-avdelningar/infektionsmottagning/
Linköping https://www.1177.se/Hitta-vard/Ostergotland/Kontakt/Mottagning-infektklin-US-Linkoping/
Malmö/Lund http://www.skane.se/sv/Webbplatser/Skanes-universitetssjukhus/Organisation-A-O/Infektionskliniken/
Norrköping https://www.1177.se/Hitta-vard/Ostergotland/Kontakt/Mottagning-infektklin-ViN-Norrkoping/
Skövde http://www.vgregion.se/s/skaraborgs-sjukhus/avdelningar-och-mottagningar/infektionsmottagning-skovde/
Stockholm http://www.karolinska.se/for-patienter/alla-mottagningar-och-avdelningar-a-o/infektion/infektionsmottagning-b3-solna/
Sunderby  http://www.nll.se/Halsa-och-sjukvard/Kliniker-mottagningar/Internmedicin/Sunderby-sjukhus/Infektion-Sunderby-sjukhus/
Sundsvall https://www.lvn.se/Om-landstinget/Landstingets-organisation/specialistvarden/hud-lungmedicin-infektion/Infektionskliniken/
Trollhättan NÄL http://www.nusjukvarden.se/avdelningar-och-mottagningar/infektionsmottagning/
Umeå https://www.1177.se/Hitta-vard/Vasterbotten/Kontakt/Infektionsklinik-Umea/
Uppsala http://www.akademiska.se/Verksamheter/Infektion/Infektionsmottagning-1/
Visby https://www.1177.se/Gotland/Hitta-vard/Gotland/Kontakt/Infektionsmottagning-Gotland/
Västerås https://www.1177.se/Hitta-vard/Vastmanland/Kontakt/Landstinget-Vastmanland-Infektionskliniken-Infektionsmottagningen/
Växjö https://www.1177.se/Hitta-vard/Kronoberg/Kontakt/Infektionsmottagningen/
Örebro http://www.orebroll.se/sv/uso/Patientinformation/Kliniker-och-enheter/Infektionskliniken/
Östersund https://www.1177.se/Hitta-vard/Jamtland/Kontakt/Infektionsmottagningen-1/