Infektionsveckan

2016

Följ nedanstående länkar för:
Program
Godkända infektionsabstrakt 2016 hittar du här

Tack till alla som deltog eller medverkade i Infektionsveckan i Helsingborg!

 Föreläsningar från Vårmötet 2016

Föreläsningar från Infektionsveckan och Mikrobiologiskt vårmöte 2016.

Måndagens föredrag kan hittas via de mikrobiologiska föreningarna hemsida: www.mikrobiologi.net

Tisdag

Ungt forum  - Pneumoni på akuten - Anders Lundqvist

Whole genome sequencing for ID epidemiology - David Eyre

Can WGS replace antibiotic susceptibility testing - Neil Woodford

NGS som rutinverktyg- Mattias Mild

Onsdag

Problempatogener vid ledprotesinfektion - ett värmländskt perspektiv - Staffan Tevell

Vacciner och resemedicin fallseminarium - Helena Hervius Askling och Anja Rosdahl

Torsdag

Infektiös endokardit uppdaterade riktlinjer introduktion - Ulrika Snygg-Martin

Kirurgi vid endokardit - Lars Olaison

InfCare Hep  Nyheter - Ola Weiland

InfCare Sprututbyte (NSP) - Martin Kåberg

InfCare HIV - Veronica Svedhem

TB-epidemiologi i Sverige - Jerker Jonsson

Hepatit B och D  - Anders Eilard

Biofilm infections in the airways -Niels Høiby

Oral biofilm microbiome – friend and foe - Gunnel Svensäter

Ledproteser och biofilm -praktiska synpunkter på diagnostik - Anna Holmberg

Fredag

Vad händer nu inom HCV - Soo Aleman

Multidrug resistant Gram-negative bacteria - Evelina Tacconelli

Arbetsverktyg och verktygsarbete i Borås -  Anders Lundqvist

STRAMA på sjukhus - Stephan Stenmark

Antibiotic stewardship i svensk slutenvård - Fredrik Resman