Nyhetsuppdateringar

Prenumerera på våra nyheter. Fyll i din e-post nedan.

 • Dags att nominera kandidater till Infektionsläkareföreningens styrelse!

  Vid årsmötet i samband med Infektionsveckan i Karlstad maj 2018 blir två styrelseposter lediga. Vi söker en ordförande samt en vetenskaplig sekreterare. Är du själv intresserad eller känner du till någon som är lämplig?
  Kontakta oss i valberedningen med dina förslag eller om du har frågor.
  Anna-Karin Lindgren Helsingborg anna-karin.a.lindgren@skane.se
  Magnus Hedenstierna Danderyd magnus.hedenstierna@ki.se

 • Infektionsläkarföreningens höstutbildning

  Antibiotika och antibiotikaresistens
  Högberga Gård, Lidingö, 23–24 oktober 2017
  Info/inbjudan     Anmälan

 • Nyheter i Infektionsregistret!

  2017-03-13 infördes nya inmatningsformulär och lathundar för pneumoni resp sepsis. Tanken är att underlätta inmatning. Läs mer här!

 • Stipendium från Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa. - DEADLINE 1/4

  Stipendiet ska täcka en del av kostnaderna för mindre vetenskaplig studie typ pilotstudie eller ”minor field study” inom områdena tropikmedicin eller internationell hälsa företrädel​sevis i endemiskt område. Det kan också användas som startbidrag för att undersöka möjligheter till större vetenskaplig studie. Det är inte avsett som kompletterande finansiering till större forskningsprojekt eller till stöd för seniora forskare (disputerade) eller som bidrag för kongress eller mötesresa.
  Läs mer här

 • Fallseminarium på ELITE Hotell Eskilstuna

  Fallseminarium på ELITE Hotell Eskilstuna 28-29 augusti 2017

  Svenska Infektionsläkarföreningens Specialistutbildningskommitté (SPUK) inbjuder ST-läkare inom infektionssjukdomar till utbildning som baseras på autentiska fall. Den 28-29 augusti ordnas ett seminarium för 20 deltagare. Fallen presenteras med s.k. case-metodik och utbildningen skall ses som ett komplement till SK-kurser.

  Varmt välkommen med anmälan senast den 31 maj. Detta görs via mail till maria.menonen@hansen.se.

  Läs mer här

 • Rekrytering för vårdprogramgruppen Bakteriella CNS infektioner

  Nu planeras en ny revidering av vårdprogrammet för bakteriella CNS infektioner och programgruppen efterlyser nya medlemmar.

  Nomineringar kan komma från medlemmar, programgruppen och klinikchefer och intresserade kan höra av sig. Nya gruppmedlemmar väljs in av SILFs styrelse. Det är önskvärt att gruppmedlemmar sitter minst 5 år i taget. Vid inval i programgruppen är målet att försöka uppnå en representativ geografisk spridning och jämn könsfördelning parallellt med hög vetenskaplig kompetens och omfattande klinisk erfarenhet samtidigt som gruppmedlemmars kunskap måste täcka hela kunskapsfältet.

  Intresserade kan kontakta sammankallande för programgruppen, Martin Glimåker för mer information. Alla intresseanmälningar måste vara framme innan 7:e mars

 • Utlysning av RAF-stipendiet 2017

  Infektionsläkarföreningen delar varje år ut RAF stipendiet till en ST-läkare inom Infektionssjukdomar. Stipendiet är instiftat på initiativ av "Referensgruppen för Antibiotikafrågor" och möjliggör deltagande i RAFs sammanträden och utbildningsdagar under 1 år för stipendiaten. Stipendiaten skall under året bedriva ett projektarbete eller motsvarande och syftet är att skapa en möjlighet för att utveckla och fördjupa kunskaper inom antibiotikaanvändning.
  Nomineringar av lämpliga personer skickas till magnus.hedenstierna@ki.se senast den 28 februari 2017.
  Nomineringen skall innehålla en kort motivering och ett CV för den nominerade.
  Magnus Hedenstierna
  Facklig Sekreterare, SILF

 • Stipendier öppna för ansökan

  Förlängd ansökningstid för stipendier till den 8 mars 2017

  Göran Sterners resestipendiefond
  Ändamålet med Göran Sterners resestipendiefond är att bidra till fördjupade kunskaper inom infektionssjukdomar men också befrämja framtagandet av effektivare vårdmetoder för personer med infektionssjukdomar. Stiftelsens styrelse vill härmed annonsera ett stipendium på 23 000 kr.

  Läs mer här

  Pfizerstipendiet 2017

  Pfizer AB delar i samråd med Svenska Infektionsläkarföreningens styrelse ut stipendium inom området infektionssjukdomar. Stipendiet syftar till att premiera icke disputerade medlemmar av Svenska Infektionsläkarföreningen att användas för forsknings- eller utvecklingsprojekt kopplat till infektionsområdet. Stipendiet kan utdelas och tillfalla en till tre sökande.  2017 års stipendiebelopp uppgår till totalt 75 000 kr.

  Läs mer här

 • Nytt vårdprogram för virala CNS-infektioner

  En uppdatering av vårdprogrammet för virala CNS-infektioner har nu under hösten publicerats och finns på hemsidan.

  Nytt för version 2016 är att algoritmerna för handläggning och definitionerna för meningit , encefalit och myelit är reviderade. De olika specifika avsnitten är uppdaterade och kortare tillägg om klinik hos immunsupprimerade finns nu enligt önskemål. Texterna om neurorehabilitering och smittskydd har genomgått mer omfattande förändringar.

  Till sidan med vårdprogram

 • Nya rekomendationer från "opportunisterna"

  Nu finns nya och uppdaterade rekomendationer runt alternativ pneumocystisprofylax, BK polyomavirus vid transplantation samt profylax och behandling av toxoplasma efter allogen stamcellstransplantation på hemsidan.
  Rekomendationerna kan hämtas här

 • Dags att nominera kandidater till Infektionsläkareföreningens styrelse!

  Vid årsmötet i samband med Infektionsveckan i Karlskrona maj 2017 blir två styrelseposter lediga. Vi söker en ST läkare som vill arbeta med övergripande utbildningsfrågor som ”yngre” representant och en infektionsläkare som ansvarar bla för fackliga frågor- remissförfarande.
  Känner du till någon som är lämplig?

  Kontakta oss i valberedningen med dina förslag eller om du har frågor.

  Maria Werner –Borås maria.werner@vgregion.se
  Anna-Karin Lindgren – Helsingborg  Anna-Karin.A.Lindgren@skane.se
  Erik Torell –Gävle   erik.torell@regiongavleborg.se

 • Fortbildningskurs Endokardit

  27–29/3 2017, Torekov Hotell
  Med ett nyligen uppdaterat vårdprogram och på återkommande begäran från er medlemmar kommer årets fortbildningskurs att handla om endokardit. Kursen kommer att beröra klinik, diagnostik och behandling med fördjupningar
  inom bland andra följande områden:
  • Nya diagnostiska metoder som PET-CT och DT hjärta
  • CIED-infektioner och behandling av biofilm
  • Thoraxkirurgiska övervägningar
  • Graftinfektioner
  • När det verkligen blir svårt – MRB, komplikationer
  • Användning av daptomycin

  Sista anmälningsdag är söndag 8/1.

  Inbjudan     Anmälningsblankett

 • HIV – EN GRUNDKURS

  2–3 februari 2017, Wiks slott, Uppsala
  Infektionsläkareföreningen inbjuder härmed till en grundläggande kurs om HIV. Kursen riktar sig till dig som är ST-läkare under senare delen av din utbildning alternativt specialistläkare som ännu inte handlägger egna HIV-patienter.
  Kursen kommer att hållas på Wiks slott utanför Uppsala den 2–3 februari 2017. Vi startar med lunch första dagen och avslutar med en sen lunch dag två så att alla deltagare hinner med resorna samma dag.
  Senaste anmälningsdag är 18 november.

  Inbjudan     Anmälningsblankett

 • Nytt vårdprogram för samhällsförvärvad pneumoni

  En ny uppdatering av vårdprogrammet för samhällsförvärvad pneumoni finns nu publicerad på hemsidan. Nytt för nya versionen är att det nu finns även en kortversion av vårdprogramet för nedladdning.
  Vårdprogrammet kan hämtas här

 • Symposium om Zikavirusinfektion 4:e oktober

  Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa i samarbete för Folkhälsomyndigheten inbjuder till en symposium om Zikavirusinfektion den 4:e oktober i Folkhälsomyndighetens lokaler i Solna. Symposiet är kostnadsfritt men föranmälan är obligatorisk.

  Läs mer här!

 • Hotel 140 - Hotellförslag för AASLD 2016 i Boston

  I november kommer levermöte AASLD att äga rum i Boston och sannolikt kommer ett antal intresserade infektionsläkare att åka. Det kan vara önskvärt för deltagare från Sverige att bo på samma hotell. Tidigare försök med att boka boende via infektion.net har ej lyckas av olika praktiska skäl. Vi kan däremot föreslå boende på Hotel 140 för de svenska som åker till AASLD. Några deltagare har redan bokad.

 • Framtidens Specialistläkare 2016 i Malmö

  Den 7-9 september arrangeras den nationella kongressen Framtidens Specialistläkare på
  Malmö Arena. Det är Sveriges största kongress och mötesplats med utbildning för
  landets ST-läkare och med fortbildning till alla specialister. 
  Lägst deltagaravgift fram till 17 juni. Från 2200: - till 4900: - (1-3 dgr, exkl. moms). 

  Visste Du att vi har:

  1. Det största vetenskapliga programmet någonsin med extra många kurser för
  både ST-läkare och specialister. Till kursen i "Etik, mångfald och jämlikhet" finns det
  plats för alla!
  2. En rekordstor utställning för möte & mingel. Här möts alla!
  3. Ett all-inclusive koncept. Allt från föredrag & kurser till fika, lunch och social
  events ingår i Din kongressavgift. Programutbudet har granskats och godkänts av LIPUS.
  Fullständig kursbeskrivning finns på www.lipus.se (Lipus-nr 20160040).

  Läs mer och boka Ditt deltagande direkt på www.framtidenslakare.se ​

 • Uppdaterat vårdprogram för infektiös endokardit

  Nationella vårdprogrammet för infektiös endokardit har uppdateras och finns nu publicerad på hemsidan via länken till vänster. Bland nyheterna i rekommendationerna är:

  • Utredningsförslag vid klinisk misstanke om endokardit
  • TTE kan ibland ersätta TEE vid S. aureus-bakteriemi
  • Blododlingar rekommenderas efter 72-96 timmars behandling vid S. aureus-bakteriemi 
  • Empirisk behandling vid protesendokardit och CIED-endokardit: vankomycin och cefotaxim 
  • Aminoglykosider rekommenderas inte som tillägg vid S. aureus-endokardit i nativ klaff 
  • Aminoglykosider rekommenderas i endos 
  • Vid MIC vankomycin >1 mg/L hos meticillinresistenta stafylokocker rekommenderas daptomycin i första hand 
  • Högre daptomycindos rekommenderas (8-12 mg/kg)
 • Ny hemsida för STRAMA

  Välkomna in på Stramas nya uppdaterade hemsida. Adressen är densamma som tidigare strama.se
  Det finns möjlighet att anmäla sig till nyhetsbrev från STRAMA längst ner på startsidan

 • Fallseminarium i Eskilstuna 29-30 augusti 2016

  Svenska Infektionsläkarföreningens Specialistutbildningskommitté (SPUK) inbjuder ST-läkare i infektionsmedicin till utbildning som baseras på autentiska fall.
  Läs mer här!

Sidor