Utbildning

Utbildningsansvarig/studierektor vid Sveriges infektionskliniker


Kommande Utbildning
S
e även kongresser och möten


Regler för publicering av föreläsningskopior
1. Föreläsaren skall ha godkänt publicering. Allt material som ex. tabeller, bilder som hämtats på nätet (copyrightskäl) och patientfall som skulle kunna vara identifierbara tas bort.
2. Publicering sker först efter godkännande av styrelsemedlem.
3. Kvarligger på hemsidan i högst ett år.


Avslutad Utbildning
Föreläsningsanteckningar och utvärderingar
Ladda ner genom att högerklicka på länken och "Spara mål som..."

Föreläsningar från höstutbildningen "Antibiotika och antibiotikaresistens" på Högberga Gård 2017


SILFs vårutbildning i Torekov 2017: Endokardit.